Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja

                          STAROSTWO  POWIATOWE  W  SŁUPSKU

Powiat Słupski,  stanowi lokalną wspólnotê samorządową tworzoną przez mieszkaąców powiatu oraz terytorium obejmujące:
1) miasto Ustkê,
2) gminy: Damnica, Dêbnica Kaszubska, Główczyce, Kêpice, Kobylnica, 
     Potêgowo, Słupsk, Smołdzino i Ustka.
Terytorium powiatu obejmuje obszar 2.304 km2

 

KOMUNIKAT !

Wydział Finansowo – Budżetowy informuje, iż od  01 lipca 2011r.  uległy zmianie wszystkie rachunki bankowe:

1. Konto Budżetu Powiatu: 04 9315 0004 0050 6834 2000 0010

2. Konto wydatków Starostwa: 76 9315 0004 0050 6818 2000 0010

3. Konto sum depozytowych Starostwa:  97 9315 0004 0050 6818 2000 0020

4. Konto Dochodów Skarbu Paąstwa:  21 9315 0004 0050 6818 2000 0030

5. Konto Zakładowego Funduszu Świadczeą Socjalnych:

     42 9315 0004 0050 6818 2000 0040

6. Konto Dochodów Starostwa Powiatowego:

     63 9315 0004 0050 6818 2000 0050

7. Konto Dochodów Starostwa z tytułu dochodów Geodezyjnych:

     84 9315 0004 0050 6818 2000 0060

                

Godziny pracy Urzêdu:
poniedziałek - piątek:
  7:30 - 15:30


W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
STAROSTA SŁUPSKI PRZYJMUJE W KAŻDĄ ŚRODÊ W GODZINACH: 14.00 - 15.30
 
NACZELNICY WYDZIAŁÓW - KAŻDEGO DNIA W GODZINACH PRACY

 
Godziny przyjêŚ Interesantów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa:
poniedziałek:       7:30 - 15:00
wtorek - piątek:  7:30 - 14:00

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów: 
poniedziałek - piątek:  7:30 - 14:30

Adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk

Telefon:  (59) 841-85-00 - centrala
Fax:         (59) 842-71-11
e-mail:
starostwo@powiat.slupsk.pl

Regon:   770979683 - Powiat Słupski
NIP: 839-25-87-150 - Powiat Słupski


Regon:   770980930 - Starostwo Powiatowe
NIP: 839-31-22-482 - Starostwo Powiatowe

 

Wydziały:

Wydział Organizacyjny
tel. (59) 84-18-507
e-mail:
organizacyjny@powiat.slupsk.pl

Oddział Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
tel. (59) 84-18-508
e-mail: radapowiatu@powiat.slupsk.pl

Oddział Gospodarczy
tel. (59) 84-18-510
e-mail: gospodarczy@powiat.slupsk.pl

Biuro Obługi Interesanta
tel. (59) 84-18-714
e-mail: boi@powiat.slupsk.pl

Wydział Polityki Społecznej
tel. (59) 84-18-552

e-mail:
ps@powiat.slupsk.pl
e-mail:
oswiata@powiat.slupsk.pl

Wydział Finansowo-Budżetowy
tel. (59) 84-18-596
e-mail:
ksiegowosc@powiat.slupsk.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności
tel. (59) 84-25-923
e-mail:
obronnosc@powiat.slupsk.pl
 
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji
tel. (59) 84-18-513
e-mail:
inwestycje@powiat.slupsk.pl

Oddział Promocji i Współpracy
tel. (59) 84-18-721
e-mail:
promocja@powiat.slupsk.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. (59) 84-18-700

e-mail:
rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl

Wydział Komunikacji i Drogownictwa
tel. (59) 84-18-542

e-mail:
komunikacja@powiat.slupsk.pl

Wydział Architektoniczno-Budowlany
tel. (59) 84-18-545

e-mail:
architektura@powiat.slupsk.pl

Wydział Geodezji i Kartografii 
tel. (59) 84-18-597

e-mail:
geodezja@powiat.slupsk.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
tel. (59) 84-18-527

e-mail: nieruchomosci@powiat.slupsk.pl


Wydział Środowiska i Rolnictwa
tel. (59) 84-18-532

e-mail:
rolnictwo@powiat.slupsk.pl

Audyt Wewnêtrzny
tel. (59) 84-18-595

e-mail:
audytor@powiat.slupsk.pl

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (59) 84-18-555
e-mail:
oin@powiat.slupsk.pl

Służba BHP 
tel. (59) 84-18-567

e-mail:
bhp@powiat.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 


Wersja do druku


Liczba odsłon:  373102

Treść wytworzył(a): Sławomir Ziemianowicz - Starosta Słupski, 2012-12-31 09:20:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-02 12:36:50

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-12-31 09:21:12

Liczba odwiedzin: 1447958