Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwała Nr 321/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 320/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 319/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 318/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 317/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 316/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 315/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy kredytowej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 314/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 313/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 312/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty[...wiêcej>>


Uchwała Nr 311/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 310/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 309/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 308/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 307/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 306/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przyjêcia projektu budżetu powiatu na 2006 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 305/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przyjêcia zasad pracy Komisji.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 304/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej[...wiêcej>>


Uchwała Nr 303/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej[...wiêcej>>


Uchwała Nr 302/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 301/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 300/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty[...wiêcej>>


Uchwała Nr 299/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 298/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do rozliczenia należności zobowiązaą Domu Dziecka w Ustce
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 297/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie[...wiêcej>>


Uchwała Nr 296/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na rok 2005[...wiêcej>>


Uchwała Nr 295/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 października 2005 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej[...wiêcej>>


Uchwała Nr 294/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na rok 2005[...wiêcej>>


Uchwała Nr 293/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na rok 2005[...wiêcej>>


Uchwała Nr 292/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006[...wiêcej>>


Uchwała Nr 291/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2005 roku[...wiêcej>>


Uchwała Nr 290/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na rok 2005[...wiêcej>>


Uchwała Nr 289/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na likwidatora Domu Dziecka w Ustce[...wiêcej>>


Uchwała Nr 288/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 287/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na rok 2005[...wiêcej>>


Uchwała Nr 286/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej od Anny i Jerzego Religa[...wiêcej>>


Uchwała Nr 285/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2005 roku w sprawie woli dokonania darowizny na rzecz Gminy Główczyce.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 284/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2005 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku
skierowanego do Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie współ/inansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
ogłoszonego konkursu nr 2/1.1 SPO RZL o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 283/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzêdu Prsrcf' w Słupsku do podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 282/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 281/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych[...wiêcej>>


Uchwała Nr 280/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych[...wiêcej>>


Uchwała Nr 279/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 278/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu w l półroczu 2005 roku[...wiêcej>>


Uchwała Nr 277/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Słonecznej 16 E.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 276/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrêbie Warcino gmina Kêpice.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 275/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie woli dokonania darowizny na rzecz Gminy Damnica[...wiêcej>>


Uchwała Nr 274/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przyjêcia zasad pracy Komisji.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 273/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 272/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 271/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej refundowania przez Starostê Powiatu Słupskiego ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia dziesiêciu stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Słupsku[...wiêcej>>


Uchwała Nr 270/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 269/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 268/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie odwołania dyrektora Domu Dziecka w Ustce[...wiêcej>>


Uchwała Nr 267/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku skierowanego do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdaąsku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłoszonego konkursu nr 02/1.2/2005 o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 266/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku skierowanego do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdaąsku w ramach ogłoszonego konkursu nr 02/1.3/2005 o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 265/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 05 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy[...wiêcej>>
- traci moc zmieniono Uchwałą Nr 440/2010 z dnia 19.08.2010


Uchwała Nr 264/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 05 lipca 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy[...wiêcej>>


Uchwała Nr 263/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 05 lipca 2005 rokuw sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku[...wiêcej>>


Uchwała Nr 262/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 05 lipca 2005 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 261/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2005 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 260/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 czerwca 2005 rokuw sprawie realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu słupskiego na III kwartał 2005 roku[...wiêcej>>


Uchwała Nr 259/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 czerwca 2005 roku[...wiêcej>>


Uchwała Nr 258/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 czerwca 2005 rokuw sprawie umorzenia wierzytelności[...wiêcej>>


Uchwała Nr 257/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 czerwca 2005 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 256/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2005 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 255/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2005 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 254/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2005 rokuw sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania aneksu do umowy kredytowej[...wiêcej>>


Uchwała Nr 253/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 maja 2005 rokuw sprawie zatwierdzenia wniosku Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku skierowanego do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdaąsku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłoszonego konkursu nr 01.1.2/05 o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 252/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 maja 2005 rokuw sprawie zatwierdzenia wniosku Powiatowego Urzêdu Pracz w Słupsku skierowanego do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdaąsku w ramach ogłoszonego konkursu nr OL 1.3/05 o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 247/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty realizującego zadania prowadzenia placówki opiekuączo-wychowawczej[...wiêcej>>


Uchwała Nr 246/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego dla uczniów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego -Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce, Zespołu Szkół Technicznych w Ustce oraz Zespołu Szkół Leśnych i Ogólnokształcących w Warcinie - na wspieranie rozwoju
edukacyjnego młodzieży z terenów wiejskich w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 245/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego dla studentów Powiatu Słupskiegoâ„/ wspieranie młodzieży z terenów wiejskich w ramach Zintegrowanego Programu . Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2005/2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 244/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 243/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie terminów przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu powiatu[...wiêcej>>


Uchwała Nr 242/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych[...wiêcej>>


Uchwała Nr 241/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 240/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 239/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu słupskiego na l półrocze 2005 roku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 238/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 237/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 236/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku skierowanego do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdaąsku w ramach ogłoszonego konkursu nr 01.1.3 05 o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 235/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku skierowanego do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdaąsku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
ogłoszonego konkursu nr 01 1.2 05 o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 234/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 233/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej[...wiêcej>>


Uchwała Nr 232/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przeznaczenia środków budżetowych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdaąsku[...wiêcej>>


Uchwała Nr 231/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 marca 2005 roku Na podstawie § 13 pkt. 3 uchwały Nr XXVI/153/2005 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15.11.2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005 i art. 133 ust.l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 póz. 148 z późn.zm)[...wiêcej>>


Uchwała Nr 230/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...wiêcej>>


Uchwała Nr 229/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu powiatu[...wiêcej>>


Uchwała Nr 228/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu powiatu[...wiêcej>>


Uchwała Nr 227/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 07 marca 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych
z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce[...wiêcej>>


Uchwała Nr 226/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 07 marca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Radê Powiatu Słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 225/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 07 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2005 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 224/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 07 marca 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu oraz planu finansowego zadaą z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2005 rok[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 223/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości do mienia powiatu[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 222/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości do mienia powiatu[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 221/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów składowania eternitu na uprawnionym składowisku oraz wzoru wniosku o dotacjê.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 220/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce.[...]wiêcej>>


Uchwała Nr 219/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie umorzenia należności przysługujących od rodzica za pobyt dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej Dom Dziecka w Ustce.[...]wiêcej>>

Uchwała Nr 217/2005 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.[...]wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  1339

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2010-10-27 13:31:10

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-01-15 09:17:24