Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwała Nr 23/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na rok 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 22/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na rok 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 21/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na rok 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 20/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 19/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek powiatu słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 18/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno ⏓ Pedagogicznej w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 17/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno⏓Pedagogicznej w Słupsku. [...wiêcej>>


Uchwała Nr 16A/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Leśnych i Ogólnokształcących w Warcinie.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 16/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 15/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 13/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 12/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Placówek Edukacyjno ⏓ Wychowawczych w Ustce.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 11/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 10/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 9/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 8/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 7/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno ⏓ Wychowawczego w Damnicy.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 6/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 5/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Technicznych w Ustce.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 4/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 3/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 2/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 417/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 416/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 415/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 415/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 414/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy kredytowej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 413/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 r.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 412/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 r.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 411/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przyjêcia zasad pracy Komisji.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 410/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 409/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 408/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 r.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 407/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 406/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 r.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 405/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przyjêcia projektu budżetu powiatu na 2007 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 404/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie zmian powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 403/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 r. [...wiêcej>>


Uchwała Nr 402/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie. [...wiêcej>>


Uchwała Nr 401/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 400/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw utworzenia Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie. [...wiêcej>>


Uchwała Nr 399/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2006r. [...wiêcej>>


Uchwała Nr 398/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 397/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 396/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2006 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 395/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 394/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 393/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrêbie Warcino gm. Kêpice.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 392/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2006 roku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 391/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 października 2006 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 390/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 389/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 388/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 387/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy nr 31/2005 z 15.03.2005 roku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 386/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 385/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 września 2006 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 384/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 383/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 382/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2006 roku w sprawie upoważnienia dla pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 381/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2006 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 380/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 379/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2006 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych w Powiecie Słupskim.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 378/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek powiatu słupskiego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 377/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 376/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 375/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Leśnych i Ogólnokształcących w Warcinie.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 374/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 373/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu powiatu w I półroczu za 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 372/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 371/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 370/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 369/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 368/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 367/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2006r. [...wiêcej>>


Uchwała Nr 366/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie wykreślenia hipoteki umownej zwykłej z ksiêgi wieczystej w kwocie 50.000 zł na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku ul. Wileąska 30.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 365/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przyjêcia zasad pracy Komisji.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 364/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 363/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 362/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 361/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 360/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 359/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie ustanowienia przedstawicieli Zarządu Powiatu do udziału w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej. [...wiêcej>>


Uchwała Nr 358/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 357/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2006 rokuw sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu słupskiego w 2005 roku. [...wiêcej>>


Uchwała Nr 356/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2006 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 355/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2006 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 354/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 maja 2006 rokuw sprawie realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu słupskiego w 2006 roku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 353/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 maja 2006 rokuw sprawie odroczenia terminu płatności.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 352/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 maja 2006 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 351/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 maja 2006 rokuw sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do składania oświadczeą woli dotyczących zobowiązaą majątkowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.
Priorytet I ⏔ Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej .
Działanie 1.5 ⏔ Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.
Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 350/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 maja 2006 rokuw sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w odpowiedzi na ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej konkurs nr 2/1.5/SPO RZL w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 349/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 maja 2006 rokuw sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w odpowiedzi na ogłoszony przez Paąstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych piąty konkurs ⏔ otwarty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 ⏔ 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 348/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2006 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 347/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2006 rokuw sprawie zawarcia umowy partnerskiej o współpracy w realizacji Projektu ⏞Kształcenia rolników w zakresie nowych technologii".[...wiêcej>>


Uchwała Nr 346/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2006 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006/rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 345/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 kwietnia 2006 rokuw sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 344/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 kwietnia 2006 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 343/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 kwietnia 2006 rokuw sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 342/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 03 kwietnia 2006 rokuw sprawie przekazania majątku ruchomego.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 341/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 03 kwietnia 2006 rokuw sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 340/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2006 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 339/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2006 rokuw sprawie ustalenia sposobu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnjJch, prowadzonych przez powiat słupski, na rok szkolny 2006 / 2007.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 338/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2006 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 337/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2006 rokuw sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do składania oświadczeą woli dotyczących zobowiązaą majątkowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
Priorytet I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
Schemat a) Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia
Schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy.
[...wiêcej>>


Uchwała Nr 336/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2006 rokuw sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w odpowiedzi na ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej konkurs nr 2/1.1 SPO RZL w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 335/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2006 rokuw sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 334/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2006 rokuw sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 333/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 marca 2006 rokuw sprawie woli dokonania darowizny na rzecz Gminy Potêgowo.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 332/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 marca 2006 rokuw sprawie zatrudnienia kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 331/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 06 marca 2006 rokuw sprawie umorzenia należności przysługujących powiatowi słupskiemu za pobyt dzieci w placówce opiekuączo-wychowawczej.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 330/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2006 rokuw sprawie wskazania szkoły, w której bêdzie naliczany odpis na zakładowy fundusz socjalny wychowawców bêdących emerytami lub rencistami zlikwidowanego Domu Dziecka w Ustce.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 329/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2006 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 328/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lutego 2006 rokuw sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdaąsku konkurs nr 01/1.3/2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 327/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdaąsku konkurs nr 01/1.2/2000 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 326/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 06 lutego 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu oraz planu finansowego zadaą z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2006 rok.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 325/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrêbie Machowino gmina Ustka.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 324/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie przyjêcia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 323/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.[...wiêcej>>


Uchwała Nr 322/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu pn. "Silna Infrastruktura Drogowa Podstawą Rozwoju Turystyczno-Gospodarczego "Krainy w Kratê" - I Etap".[...wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  2018

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2008-05-07 13:20:39

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-01-24 10:48:59