Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958

 ZARZĄDZENIA STAROSTY Z 2005 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 35 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23 / 20005 Starosty Słupskiego z dnia 17 maja 2005 roku ustalającego zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 33 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia naboru na wolne stanowiska urzêdnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 34 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 listopada 2005 r.
wprowadzające wytyczne w sprawie realizacji dochodów budżetowych z tytułu gospodarki nieruchomościami oraz obiegu informacji w tym zakresie[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 32 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2005 Starosty Słupskiego z dnia 17 maja 2005 roku ustalającego zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 25 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 23 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 maja 2005 r.
w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 22/2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 maja 2005 r. 
w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Słupskiego o nazwie "SUPERABSOLWENT '2005" i "SUPERMATURZYSTA '2005"[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 17/2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o nagrody i wyróżnienia z zakresu kultury [...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 16/2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2005 r.
w sprawie powołania komisji do rozstrzygniêcia konkursu ofert z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia w powiecie słupskim w 2005 r. [...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 13 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 07 marca 2005 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 12 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnêtrznego” w Starostwie Powiatowym w Słupsku.[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 11 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia „Procedur audytu wewnêtrznego” w Starostwie Powiatowym w Słupsku.[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 10 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 9 / 2005 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkaąców w domach pomocy społecznej[...] wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  1395

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2007-11-07 17:50:46

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-11-07 17:49:47