Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958

ZARZĄDZENIA STAROSTY Z 2006 ROKU 

ZARZĄDZENIE NR 43/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 42/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 41/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na ubezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 40/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na zakup komputerów dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 38/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu powiatu słupskiego[...] wiêcej>>
- uchylone Zarządzeniem Nr 18/2011

ZARZĄDZENIE NR 37/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 października 2006 r. w sprawie instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 36/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>
- zmienione Zarządzeniem Starosty Nr 99/2010
- uchylone Zarządzeniem Nr 18/2011


ZARZĄDZENIE NR 35/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 października 2006 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na wykonanie wydawnictw poligraficznych w latach 2007-2010[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 34/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 października 2006 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli fiansowej obejmującej pobieranie i gromadzenia środków publicznych w Starostwiw Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 33/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 września 2006 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na dostawê materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 32/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 września 2006 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na zakup paliwa (Pb95) do samochodów służbowych Starostwa[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 31/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 30/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora d/s obsługi finansowej organu[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 29/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na zakup laptopa i rzutnika multimedialnego dla Wydziału ds. Porządu Publicznego Obronności i Zapobiegania Klêskom Żywiołowym realizujących zadania poboru do Sił Zbrojnych RP[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 28/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Planu ochrony zabytku nieruchomego, malarstwa ściennego i detali architektonicznych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 27/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku służbowego Planu ochrony zabytku nieruchomego, malarstwa ściennego i detali architektonicznych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych budynku bêdącego własnością Zarządu Powiatu Słupskiego przy ulicy Sienkiewicza 20[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 26/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na wyłonienie dostawców wyposażenia do Centrum Edukacji Regionalnej w ramach Projektu pt. "Utworzenie Centrum Edukacji Regionalnej na bazie odrestaurowanej wozowni w Warcinie"[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 25/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na zakup "Wielozadaniowegosystemu do drukowania i kopiowania dokumentacji wielkoformatowej kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze" dla Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 24/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 23/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla sprawdzenia znajomości zagadnieą objêtych Programem szkolenia w zakresie transoprtu drogowego taksówką[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 22/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie przeprowadzenia treningów systemu monitoringu zagrożeą, wykrywania i alarmowania w 2006 roku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 21/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie powołania powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na zakup materiałów biurowych dla Wydziału Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 20/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze informatyka[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 19/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrosy Starosty Słupskiego o nazwie "SUPERABSOLWENT 200." [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 18/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji do ozstrzygniêcia konkursu ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia w powiecie słupskim w 2006 roku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 17/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora d/s rozwoju lokalnego i integracji europejskiej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 16/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Kapituły do rozstrzygniêcia konkursu "Menadżer Ochrony Zdrowia Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego 2006"[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 15/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2005 Starosty Słupskiego z dnia 17 maja 2005 roku ustalającego zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 14/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze informatyka[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 13/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie powołania powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na zakup komputerów, drukarki laserowej i notebooka[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 12/OC/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 marca 2006 r. w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadaą obronnych i ochrony ludności (obrony cywilnej) w 2006 roku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 11/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie powołania powołania zespołu do rozpatrzenia ofert na zakup materiałów biurowych dla Wydziału Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 10/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora d/s organizacyjnych i kontroli[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 9/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie trybu sporządzenia opinii Starosty do projektów studium uwarunkowaą i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uzgodnieą przez Zarząd Powiatu projektów miejscowych planów zagospodarowania oraz uzgodnienia przez Starostê decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 8/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze informatyka[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 7/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygniêcia konkursu ofert z zakresu profilaktyki zdrowotnej w powiecie słupskim w 2006 r. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 6/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na wyłonienie inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót drogowych zadania pod nazwą "Silna infrastruktura drogowa podstawą rozwoju turystyczno-gospodarczego "Krainy w Kratê" - etap I" [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 5/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 4/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkaąców w domach pomocy społecznej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 3/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora d/s rozwoju lokalnego i integracji europejskiej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 2/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora d/s rozwoju lokalnego i integracji europejskiej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 1/2006 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze zastêpcy kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku [...] wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  2134

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2011-03-07 11:32:22

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2011-03-04 12:27:21