Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958

ZARZĄDZENIA STAROSTY Z 2004 ROKU 

Zarządzenie nr 38/2004 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 08 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29 Starosty Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku.[...] wiêcej>>


ZARZĄDZENIE Nr 5/OC/2004 STAROSTY SŁUPSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 04 lutego 2004 roku w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadaą ochrony ludności (obrony cywilnej) w 2004 roku.[...] wiêcej>>


Zarządzenie Nr 19/2004 Starosty Słupskiego z dnia 28 maja 2004r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej [...] wiêcej>>


Zarządzenie Nr 14/2004 Starosty Słupskiego z dnia 12 marca 2004r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkaąców w domach pomocy społecznej [...] wiêcej>>


Zarządzenie nr 1/2004 Starosty Słupskiego z dnia 9 stycznia 2004
w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu [...] wiêcej >>


ZARZĄDZENIE Nr 29 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku [...] wiêcej >>


ZARZĄDZENIE Nr 30/2004 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2004r.
w sprawie powołania komisji konkursowej „Piêkna wieś „ - 2004. [...] wiêcej >>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  1262

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2007-11-07 17:39:26