Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
RAPORT z realizacji PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Powiatu Słupskiego za lata 2010-2011

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupskiego za lata 2009-2010

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego 2008-2009

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupskiego za lata 2007-2008

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST dla Powiatu Słupskiego.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego 2010 Aktualizacja

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupskiego 2010 Aktualizacja

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego

Raport z realizacji Programu Ochrony Srodowiska dla Powiatu Słupskiego 2004-2006

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupskiego

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego PGO

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupskiego za lata 2004-2006

Wersja do druku


Liczba odsłon:  4786

Treść wytworzył(a): Eugenia Bereszyąska Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, 2012-08-29 10:23:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-08-29 13:18:02

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-08-29 13:16:49