Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwała Nr 251/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 250/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 249/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu słupskiego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 248/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie umorzenia wierzytelności [...wiêcej>>

Uchwała Nr 247/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przesuniêŚ środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 246/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 245/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu [...wiêcej>>

Uchwała Nr 244/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 243/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ''Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino-Wrząca". [...wiêcej>>

Uchwała Nr 242/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2008r. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 241/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania aktualizacji planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska dla Gminy Dêbnica Kaszubska. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 240/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 239/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Józefowi Masłowskiemu Dyrektororwi Zespołu Szkół Technicznych w Ustce [...wiêcej>>

Uchwała Nr 238/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Józefowi Masłowskiemu Dyrektororwi Zespołu Szkół Technicznych w Ustce [...wiêcej>>

Uchwała Nr 237/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 236/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 235/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych...dotyczących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 234/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 233/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 232/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie przyjecia projektu budżetu powiatu na 2009 rok [...wiêcej>>
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY - PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK. [...wiêcej>>


Uchwała Nr 231/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego na rzecz użytkownika wieczystego. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 230/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IIIkw. 2008 roku. [...wiêcej>>

Uchwała Nr 229/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 228/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu powiatu [...wiêcej>>

Uchwała Nr 227/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego położonych na terenie gmin Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 226/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 225/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 133/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2008r. powołania Komisji ds. przyznawania stypendiów sportowych... [...wiêcej>>

Uchwała Nr 224/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 223/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 222/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 października 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 221/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 220/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 października 2008 roku w sprawie podziału dodatkowych środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [...wiêcej>>

Uchwała Nr 219/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zamiaru nabycia w formie darowizny na własnośŚ Powiatu Słupskiego nieruchomości położonej przy ulicy Armii Krajowej 1 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 218/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania publicznego w 2008r. z zakresu przeciwdziałania bezdomności [...wiêcej>>

Uchwała Nr 217/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 216/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wydania opinii dotyczqcej drogi powiatowej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 215/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wydania opinii dotyczqcej drogi powiatowej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 214/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wydania opinii dotyczqcej drogi powiatowej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 213/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 212/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 211/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 210/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 209/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie umorzenia wierzytelności [...wiêcej>>

Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 207/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 206/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Słupskiego w kategorii za wyniki w nauce oraz w kategorii za osiągniêcia w nauce [...wiêcej>>

Uchwała Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 204/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 203/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 202/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 201/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 200/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 199/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 198/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 197/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 196/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 195/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 194/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 193/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 192/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 191/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 190/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 189/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 188/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 187/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 186/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie informacji publicznej o wykonanie budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 185/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego na rzecz użytkownika wieczystego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 184/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 183/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie upoważnienia do podpisaniu umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym [...wiêcej>>

Uchwała Nr 181/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 180/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 179/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie przesuniêŚ środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 178/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 177/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 176/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 175/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu słupskiego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 174/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 173/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 172/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia na termomodernizacjê budynku dydaktycznego nr 2 w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 171/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 170/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 134/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie majątku trwałego Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 169/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w podziale środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełniospranych w 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 168/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 167/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 166/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w ramach "Pilotażowego programu wymiany eternitowych pokryŚ dachowych w powiecie słupskim w 2008 roku - Etap II" oraz wzoru wniosku o dotacjê [...wiêcej>>

Uchwała Nr 165/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 164/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2010, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzêdów pracy w realizacji zadaą na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pod nazwą "Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy" - projekt konkursowy w odpowiedzi na konkurs Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdaąsku nr 01/POKL/6.1.2/2008 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 163/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu słupskiego w 2007 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 162/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród osobom zajmującym siê twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury [...wiêcej>>

Uchwała Nr 161/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 160/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 159/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 158/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 157/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 156/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 155/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania umów cywilno-prawnych przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 154/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia sposobu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat słupski, na rok szkolny 2008/2009 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 153/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 152/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 151/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Kobylnica [...wiêcej>>

Uchwała Nr 149/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie likwidacji barier architektonicznych w nieruchomościach stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 148/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami [...wiêcej>>

Uchwała Nr 147/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 146/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 145/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadaą z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w 2008 roku oraz powołania Komisji do rozstrzygniêcia konkursu [...wiêcej>>

Uchwała Nr 144/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 143/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zlikwidowania składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Słupsku nie nadających siê do użytku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 142/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia powiatu [...wiêcej>>

Uchwała Nr 141/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia powiatu [...wiêcej>>

Uchwała Nr 140/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym siê twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kulturalnych [...wiêcej>>

Uchwała Nr 139/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadaą publicznych [...wiêcej>>

Uchwała Nr 138/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 137/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 136/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu słupskiego w 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 135/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 [...wiêcej>>

Uchwała Nr 134/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie majątku Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 133/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznaniua stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym [...wiêcej>>

Uchwała Nr 132/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2008 rok [...wiêcej>>

Uchwała Nr 131/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 93/2007 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 września 2007r. w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej [...wiêcej>>

Uchwała Nr 130/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 401/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2006r. w sprawie zatrudnienia kierownika Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie [...wiêcej>>

Uchwała Nr 129/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie powierzenia Pani Sylwii Nowosadko zadaą doradcy metodycznego [...wiêcej>>

Uchwała Nr 128/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom-sportowcom w związku z organizowanymi w 2008 roku Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie [...wiêcej>>

Uchwała Nr 127/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie przyjêcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objêtych dofinansowaniem w 2008 roku [...wiêcej>>

Uchwała Nr 126/2008 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu oraz planu finansowego zadaą z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2008 rok [...wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  2409

Treść wytworzył(a): Zarząd Powiatu Słupskiego, 0000-00-00 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2009-01-23 11:43:43

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2009-01-23 11:41:11