Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958

ZARZĄDZENIA STAROSTY Z 2008r.ZARZĄDZENIE NR 115/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wdrożenia instrukcji określającej procedury postêpowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeą i obiektów Urzêdu Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 114/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania zużytych służbowych telefonów komórkowych stanowiących mienie Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 113/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roczne świadczenie obsługi prawnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 112/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>> Do pobrania: Kodeks Etyki Pracowników

ZARZĄDZENIE NR 111/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2008 Starosty Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wewnêtrznej struktury poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 110/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 109/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego z BHP w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 108/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznegon a zakup sprzêtu komputerowego wraz z dostawą na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 107/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 106/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania Administratora Sieci Komputerowej Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz osoby jego zastêpującej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 105/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownika zarządzającego oprogramowaniem komputerowym Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz osoby jego zastêpującej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 104/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 103/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzie|enie i obsługê kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 3.500.000zł [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 102/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzezonego. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 101/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie powołania powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 100/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie zmiany zarządzeniia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 99/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania nieeksploatowanego i nieaktualnego oprogramowania komputerowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 98/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 97/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeą Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 96/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzêtu komputerowego wraz z dostawą na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 95/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2007 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 94/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną Powiatu Słupskiego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 93/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 października 2008 r. w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 92/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2008 Starosty Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wewnêtrznej struktury poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 91/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 października 2008 r. w sprawie powołania powołania komisji do nadzorowania przebiegu wybrakowania sprzêtu i materiałów obrony cywilnej na terenie powiatu słupskiego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 90/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 października 2008 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 89/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2008 Starosty Słupskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia zamówieą publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 88/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 września 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze informatyka w Wydziale Organizacyjnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 87/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 września 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. kultury i ochrony zabytków w Wydziale Polityki Społecznej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 86/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 84/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania nieaktualnych pieczątek i pieczêci urzêdowych Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 83/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2008 Starosty Słupskiego z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie budowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 82/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2007 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 81/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 80/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze referenta w Biurze Obsługi Interesantów [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 79/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla sprawdzenia znajomości zagadnieą objêtych Programem szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 78/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla gmin: Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 77/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Ksiêgi Jakości Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 69/2009 na podstawie Zarządzenia 45/2010

ZARZĄDZENIE NR 76/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2006 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 75/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzêdnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 74/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Skoda Superb GS 50000, stanowiącego mienie Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 73/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzeniu instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Stupsku.[...] wiêcej>>
Załącznik do Zarządzenia - instrukcja
- zmiana w załączniku wprowadzona Zarządzeniem Nr 7/2010 oraz Zarządzeniem 34/2010

ZARZĄDZENIE NR 72/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie powołania powiatowej komisji konkursowej do wyłonienia lureatów Konkursu "Piêkna Wieś 2008"[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 71/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówieą Publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 70/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany granicy obrêbów ewidencyjnych nr 0001 - Bierkowo i 0026 - Strzelino w jednostce ewidencyjnej gmina Słupsk [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 69/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 68/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie opracowania kart informacyjnych i kart procesów obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
-zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 4 wprowadzono Zarządzeniem Nr 39/2010

ZARZĄDZENIE NR 67/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptacjê czêści budynku Zespołu Pałacowego przy ul. Korczaka 1 w Damnicy w celu udostêpnienia pomieszczeą socjalno-dydaktycznych osobom niepełnosprawnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 66/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszaru gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 65/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji, kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 64/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 63/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Kancelarii Tajnej Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 62/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz osoby jej zastêpującej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 61/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptacjê czêści budynku Zespołu Pałacowego przy ul. Korczaka w Damnicy w celu udostêpnienia pomieszczeą socjalno-dydaktycznych osobom niepełnosprawnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 60/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 59/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia Polityki Jakości Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
- zmienione Zarządzeniem 37/2012

ZARZĄDZENIE NR 58/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeąstwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 57/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie powołania przydziału napojów dla pracowników Urzêdu Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 56/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze audytora wewnêtrznego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 55/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze geodety powiatowego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 54/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze kierownika Oddziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 53/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2006 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 52/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie dostarczania pracownikom Urzêdu Starostwa Powiatowego w Słupsku środków ochronyindywidualnej oraz odzieży I OBUWIA ROBOCZEGO [...] wiêcej>>
- zmienione Zarządzeniem nr 92/2011


ZARZĄDZENIE NR 51/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zarządzania oprogramowaniem [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 50/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie używania legalnego oprogramowania [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 49/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Zarządzającego oprogramowaniem komputerowym Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz osoby jego zastêpującej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 48/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie powołania Administratora Sieci Komputerowej Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz osoby jego zastêpującej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 47/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie powołania Lokalnych Administratorów Bezpieczeąstwa Informacji Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 46/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeąstwa Informacji Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz osoby jego zastêpującej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 45/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 17/2005 Starosty Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o nagrody i wyróżnienia z zakresu kultury [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 44/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 36 miesiêcy [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 43/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i kasacjê tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 42/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze młodszego referenta w Biurze Obsługi Interesantów [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 41/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 40/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 39/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 38/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obszarów gmin Kobylnica i Dêbnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. obsługi Rady, Komisji i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 36/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 35/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" i "Bc" oraz komisyjnego jej zniszczenia [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 34/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wewnêtrznej struktury poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
z dniem 22 września 2009r zarządzenie traci moc. zm. ZS nr 55/2009

ZARZĄDZENIE NR 33/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w 2008-2009 r. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 32/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego,tj. sprzêtu elektronicznego i elektrycznego, nie nadającego siê do dalszego użytkowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 31/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego, nie nadającego siê do dalszego użytkowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 30/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówieą Publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 29/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 20 oraz remontu dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 28/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2006 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 27/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 marca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeą, wykrywania i alarmowania w 2008 roku [...] wiêcej>>
- uchylone Zarządzeniem Nr 119/2011


ZARZĄDZENIE NR 26/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia sposobu postêpowania z projektami zarządzeą Starosty Słupskiego [...] wiêcej>>
traci moc z dniem 22.09.2009r zm. ZS 54/2009r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. obsługi Rady, Komisji i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 24/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 23/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia zamówieą publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- utraciło moc Zarządzeniem 73/2012

ZARZĄDZENIE NR 22/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeą Socjalnych Starostwa Powiatowego Słupsku [...] wiêcej>>
- zmiany w § 8 Regulamu wprowadzono Zarządzeniem nr 27/2010
- uchylony Zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 15/2013

ZARZĄDZENIE NR 21/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wewnetrznej struktury poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 20/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 19/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 18/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkaąców w domach pomocy społecznej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 17/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 16/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2006 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 15/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora ds. obsługi Rady, Komisji i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 14/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. kontroli w Wydziale Organizacyjnym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 13/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2005 Starosty Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników Starostwa Powiatu Słupskiego w okulary korygujące wzrokzatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 12/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze głównego specjalisty ds. społeczeąstwa informacyjnego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 11/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 10/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 9/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 8/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 lutego 2008 r.
w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadaą obrony cywilnej w 2008 roku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 7/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 lutego 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze podinsektora w Oddziale Gospodarczym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 6/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 lutego 2008 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym [...] wiêcej>>
- traci moc zmienione Zarządzeniem Nr 4/2011

ZARZĄDZENIE NR 5/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej obejmującej pobieranie i gromadzenia środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- zmiany w zał. 1,2,3 wprowadzono Zarządzeniem Nr 12/2010
- zmieniono Zarządzeniem Nr 32/2011

ZARZĄDZENIE NR 4/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 3/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie bezpieczeąstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 2/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 1/2008 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany nazwy obrêbów ewidencyjnych nr 0008 i 0015 położonych w jednostce ewidencyjnej Damnica [...] wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  5309

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-14 14:26:53

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-08 14:44:23