Rada powiatu
Zarz膮d powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne dzia艂ania powiatu
Statut Powiatu S艂upskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Sp贸艂ki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarz膮dzania Jako艣ci膮
Informacje o Wydzia艂ach
Spos贸b Za艂atwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla nies艂ysz膮cych聽聽聽

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Maj膮tek powiatu
Bud偶et powiatu

Uchwa艂y Rady Powiatu
Projekty Uchwa艂 Rady Powiatu
Protoko艂y z sesji Rady Powiatu
Protoko艂y z komisji Rady Powiatu
Uchwa艂y Zarz膮du Powiatu
Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rzecznika Konsument贸w
Projekty Uchwa艂 Zarz膮du Powiatu
Zarz膮dzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urz锚dowego Wojew贸dztwa Pomorskiego
Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego

Spos贸b stanowienia akt贸w prawnych
Projekty akt贸w normatywnych

O艣wiadczenia maj膮tkowe
Strategie i plany rozwoju
Protoko艂y z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarz膮dcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Zwi膮zki, stowarzyszenia i wsp贸艂praca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Og艂oszenia
Og艂oszenia-nieruchomo艣ci
Oferty pracy
Op艂aty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dost锚pu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny us艂ug
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotycz膮cych r贸wnego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu S艂upskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju spo艂eczno-gospodarczego Powiatu S艂upskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
艢rodowisko
Nowy System Informacji O 艢rodowisku
System Informacji O 艢rodowisku
Wybory Samorz膮dowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440407

聽 Dnia 16 pa藕dziernika 2002 roku zawarta zosta艂a umowa o wsp贸艂pracy w dziedzinach: turystyki, kultury i sztuki, szkolnictwa, informacji, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu pomi锚dzy Powiatem S艂upskim a Powiatem Cieszy媚卻kim.

Tre艣门 umowy o wsp贸艂pracy w dziedzinach : turystyki, kultury i sztuki, szkolnictwa, informacji, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu zawarta w dniu 16.10.2002r.


Wersja do druku


Liczba ods艂on:  479

Tre艣膰 wprowadzi艂(a):  Sebastian W贸jcik, 2009-06-03 09:38:28

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2009-06-03 09:38:03