Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

 

- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Słupskiego

- Protokół z wyborów do Rady Powiatu Słupskiego sporządzony dnia 22 listopada 2010 roku przez Powiatową Komisjê Wyborczą w Słupsku

- Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okrêgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu Słupskiego sporządzone dnia 22 listopada 2010 roku przez Powiatową Komisjê Wyborczą w Słupsku

- Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu słupskiego (Okrêg Nr 1) do Sejmiku Województwa Pomorskiego, sporządzony dnia 22 listopada 2010 roku przez Powiatową Komisjê Wyborczą w Słupsku

 

- POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W SŁUPSKU

 

- Postanowienie Nr 8/11 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

 

- Postanowienie Nr 13/10 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

- Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 29 września 2010 o okrêgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2010 roku wyborów do rady powiatu słupskiego

- Link do strony internetowej Paąstwowej Komisji Wyborczej http://www.pkw.gov.pl


Wersja do druku


Liczba odsłon:  4150

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2011-05-06 10:18:17

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-12-17 15:09:13