Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 30 października 2012 r. do 18 grudnia 2012 r. z wykonania uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 26 września 2012 r. do 30 października 2012 r. z wykonania uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 29 sierpnia 2012 r. do 25 września 2012 r. z wykonania uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 czerwca 2012 r. do 28 sierpnia 2012 r. z wykonania uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 25 kwietnia 2012 r. do 21 czerwca 2012 r. z wykonania uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 27 marca 2012 r. do 24 kwietnia 2012 r. z wykonania uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 1 lutego 2012 r. do 27 marca 2012 r. z wykonania uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 31 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 roku, z wykonania uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 9 listopada 2011 r. do 6 grudnia 2011 roku, z wykonania uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 5 października 2011r. do 8 listopada 2011r. oraz z wykonaina uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 31 sierpnia 2011r. do 4 października 2011r. oraz z wykonaina uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 31 maja 2011r. do 28 czerca 2011r. oraz z wykonaina uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 27 kwietnia 2011r. do 31 maja 2011r. oraz z wykonaina uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 29 marca 2011r. do 26 kwietnia 2011r. oraz z wykonaina uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>


SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 29 grudnia 2010r. do 22 lutego 2011r. oraz z wykonaina uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>


SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 10 grudnia 2010r. do 28 grudnia 2010r. oraz z wykonaina uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>


SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 9 listopada 2010r. do 9 grudnia 2010r. oraz z wykonaina uchwał Rady Powiatu podjêtych na ostatniej sesji.[...wiêcej>>Spraw_dzZarzadu_26092012_30102012

Wersja do druku


Liczba odsłon:  2370

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-12-27 14:25:46

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-12-27 14:24:33