Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
Protokół nr 7/2012 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 listopada 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 8/2012 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 października 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 10/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 9/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2012 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 9/2012 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 23 października 2012 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 6/2012 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 września 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 8/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 7/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 września 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 7/2012 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 września 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 8/2012 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 18 września 2012 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 6/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 7/2012 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 21 sierpnia 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 6/2012 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2012 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 5/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku[...wiêcej>>

Protokół Nr 6/2012 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 19 czerwca 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 5/2012 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 5/2012 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 4/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 maja 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 22 maja 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 4/2012 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 4/2012 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 maja 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 3/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 4/2012 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 17 kwietnia 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 3/2012 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 3/2012 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 2/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 marca 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 20 marca 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 2/2012 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 marca 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 2/2012 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 marca 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 1/2012 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 stycznia 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 1/2012 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 1/2012 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 1/2012 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 24 stycznia 2012 roku [...wiêcej>>
Protokoły z komisji Rady Powiatu z 2011 roku

Protokoły z komisji Rady Powiatu z 2010 roku


Wersja do druku


Liczba odsłon:  3524

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-30 09:31:16

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-16 14:45:51