Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440009
PROTOKÓŁ nr 4/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 25 października 2012 roku [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ nr 3/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 24 kwietnia 2012 roku [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ nr 2/2012 z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Słupsku przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 27 marca 2012 roku [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ nr 1/2012 z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 24 lutego 2012 roku [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ nr 4/2011 z kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy przez zespól kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 18 października 2011 roku [...]wiêcej>>

Zalecenia pokontrolne z dnia 29 czerwca 2011r. do PROTOKÓŁU nr 3/2011 z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce [...]wiêcej>>

Zalecenia pokontrolne z dnia 29 czerwca 2011r. do PROTOKÓŁU nr 2/2011 z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych w Ustce [...]wiêcej>>

Zalecenia pokontrolne z dnia 29 czerwca 2011r. do PROTOKÓŁU nr 1/2011 z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce [...]wiêcej>>


PROTOKÓŁ nr 3/2011 z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 5 maja 2011 roku [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ nr 2/2011 z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych w Ustce przez zespól kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 4 maja 2011 roku [...]wiêcej>>

PROTOKÓŁ nr 1/2011 z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce przez zespól kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 4 maja 2011 roku [...]wiêcej>>

Protokół nr 11/2010 z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce przez Komisjê Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego w dniu 15 czerwca 2010 roku [...]wiêcej>>

Protokół nr 10/2010 z kontroli przeprowadzonej w Domu dla Dzieci Towarzystwo ⏞Nasz Dom" w Ustce przez Komisjê Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego w dniu 12 stycznia 2010 roku [...]wiêcej>>

Protokół nr 9/2009 z kontroli przeprowadzonej w w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przez Komisjê Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego w dniu 17 listopada 2009 roku [...]wiêcej>>

Protokół nr 8/2009 z kontroli przeprowadzonej w wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupsku przez Komisjê Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego w dniu 3 listopada 2009 roku [...]wiêcej>>

Protokół nr 4/2009 z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku przez Komisjê Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego w dniu 9 kwietnia 2009 roku [...]wiêcej>>