Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440006Wydział Geodezji i Kartografii


Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału: Ewa Bednarska , II piêtro, p. 220, tel. 8418 - 522, geodezja@powiat.slupsk.pl

W skład wydziału wchodzą nastêpujące stanowiska:

- Zastêpca Naczelnika Wydziału: Joanna Góralska, GK.I, parter, p. 28, tel. (59) 8418-577, (59) 8481-173 wew. 11, goralska@powiat.slupsk.pl

- ds. rejestracji zgłoszeą i operatów przyjmowanych do zasobu: Anna Linowska, GK.II, parter, p. 29, tel. (59) 8481-173 wew. 17, alinowska@powiat.slupsk.pl

- ds. obsługi zgłoszeą prac geodezyjnych ⏓ podziały i rozgraniczenia: Anetta Poniatowska, GK.III, parter, p. 22, tel. (59) 8481-173 wew. 16 ,
aponiatowska@powiat.slupsk.pl

- ds. rejestracji operatów, wystawiania faktur za zgłoszenie robót, wydawanie decyzji w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ds. związanych z procedurą zamówieą publicznych: Elżbieta Sulima, GK.IV, parter, p. 23, tel. (59) 8418-531, esulima@powiat.slupsk.pl

- ds. obsługi zgłoszeą prac geodezyjnych - pomiary syt-wys i inwentaryzacje, wprowadzanie do bazy numerycznej syt-wys: Krzysztof Krupa, GK.V, parter, p. 25, tel. (59) 8481-173 wew. 14, krzysiek@powiat.slupsk.pl

- ds. obsługi zgłoszeą prac geodezyjnych - podziały i rozgraniczenia: Małgorzata Ratajewska, GK.VI, parter, p. 24, tel. (59) 8481-173 wew. 13, ratajewska@powiat.slupsk.pl

- ds. wprowadzania do bazy podziałów, pomiarów syt-wys. i inwentaryzacji: Andrzej Walusiak, GK.VIII, parter, p. 29, tel. (59) 841-85-530, (59) 8481-173 wew. 12, awalusiak@powiat.slupsk.pl

- ds. obsługi zasobu w zakresie kopii z map ewidencyjnych i zasadniczych: Władysław Perliąski, GK.IX, parter, p. 2, nr faksu (59) 84 18 719, tel. (59) 8481-173 wew. 10, perlinski@powiat.slupsk.pl

- ds. rejestracji zgłoszeą i zleceą: Agnieszka Ziółek-Ziółkowska, GK.X, parter, p. 2, nr faksu (59) 84 18 719, tel. (59) 8481-173 wew. 10, aziolkowska@powiat.slupsk.pl

- ds. wypisów i wyrysów do celów administracyjno-prawnych: Ewelina Szymaąska, GK.XI, parter, p. 1 (Biuro Obsługi Interesanta), tel. (59) 8418-716, eszymanska@powiat.slupsk.pl

- ds. uzgadniania dokumentacji projektowej i wydawania opinii o pochodzeniu gruntów: Mariusz Piotrowski, GK.XII, parter, p. 19, tel. (59) 8418-715, (59) 8481-173 wew. 19, zud@powiat.slupsk.pl

- ds. obsługi zgłoszeą prac geodezyjnych - pomiary syt-wys i inwentaryzacje, wprowadzanie do bazy numerycznej syt-wys: Małgorzata Jaworska, GK.XIII, parter, p. 25, tel. (59) 8481-173 wew. 14, jaworska@powiat.slupsk.pl

- ds. Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości: Iwona Skuza, GK.XIV.A, II piêtro, p. 221, tel./fax (59) 8418-597, skuza@powiat.slupsk.pl

- ds. ewidencji gmin: Kobylnica i Damnica: Ewa Kwinta, GK.XV.B, II piêtro, p. 219, tel. (59) 8418-525, kwinta@powiat.slupsk.pl

- ds. ewidencji Miasta Ustki i gminy Potêgowo: Grażyna Czarnecka, GK.XV.C, II piêtro, p. 219, tel. (59) 8418-525, gczarnecka@powiat.slupsk.pl

- ds. ewidencji gmin: Ustka i Dêbnica Kaszubska: Mirosław Flis, GK.XV.D, II piêtro, p. 219, tel. (59) 8418-525, flis@powiat.slupsk.pl

- ds. ewidencji gmin: Słupsk i Smołdzino: Dariusz Gumowski, GK.XV.E, II piêtro, p. 213, tel. (59) 8418-526, gumowski@powiat.slupsk.pl

- ds. ewidencji Miasta i Gminy Kêpice oraz gminy Główczyce: Alicja Świnder, GK.XV.F, II piêtro, p. 213, tel. (59) 8418-526, aswinder@powiat.slupsk.plWykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzieą 01.01.2013 r.
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzieą 01.01.2012 r.
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzieą 01.01.2011 r.
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzieą 01.01.2010 r.
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzieą 01.01.2009 r.
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzieą 01.01.2008 r.
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzieą 01.01.2007 r.
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzieą 01.01.2006 r.
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzieą 01.01.2005 r.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  18622

Treść wytworzył(a): Ewa Bednarska - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, 2013-02-15 09:44:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-15 13:08:11

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-15 10:11:51