Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440006
Protokół nr 15/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 14/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 13/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół Nr 11/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 29 listopada 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 12/2011 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 listopada 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 12/2011 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 8 listopada 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 11/2011 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 12/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół Nr 10/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 25 października 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 11/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 3 października 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół nr 10/2011 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 września 2011 roku[...wiêcej>>

Protokół Nr 9/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 20 września 2011 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 10/2011 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 września 2011 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 10/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 września 2011 roku [...wiêcej>>

Protokół nr 9/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 23 sierpnia 2011 roku [...wiêcej>>

Protokół Nr 9/2011 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 22 sierpnia 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 9/2011 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 8/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku.[...wiêcej>>

Protokół nr 8/2011 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 czerwca 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 8/2011 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 czerwca 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 7/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 21 czerwca 2011 roku.[...wiêcej>>

Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2011 roku.[...wiêcej>>

Protokół Nr 6/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 24 maja 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 maja 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 6/2011 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 maja 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 6/2011 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2011 roku.[...wiêcej>>

Protokół Nr 5/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 19 kwietnia 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół nr 6/2011 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku.[...wiêcej>>

Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 marca 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 marca 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 4/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 22 marca 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu oraz Komisji Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu z dnia 16 lutego 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 15 lutego 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 lutego 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu z dnia 26 stycznia 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego z dnia 25 stycznia 2011 roku. [...wiêcej>>

Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2011 roku.[...wiêcej>>

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 grudnia 2010 roku[...wiêcej>>