Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506

Biuro Rzeczy Znalezionych
Starostwo Powiatowe w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
II piêtro pokój numer 207
tel. 59 84 18 507

Godziny pracy
poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30


Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Słupskiego i nie wiesz gdzie szukaŚ, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści siê w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

  1. ustawê z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.),
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz.U. Nr 22,poz.141, ze zm).
  3. Ustawê z dnia 18 października 2006 r., o likwidacji niepodjêtych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537).

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych: odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej, przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielenie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do biura rzeczy znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Słupskiego.

Osoba oddająca znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych wypełnia krótki formularz "Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy", który jest potwierdzeniem przyjêcia rzeczy znalezionej.

Pliki:
1. Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
2. Poświadczenie przyjêcia oddanej rzeczy znalezionej
3. Oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej
4. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych


Wykaz rzeczy znajdujących siê w Biurze Rzeczy Znalezionych


Wersja do druku


Liczba odsłon:  1611

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-07-30 14:40:43

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-07-30 14:39:27