Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1439956ANEKS Nr 1 zawarty w dniu 30.01.2013 r. do Porozumienia z dnia 14.12.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1 do Porozumienia Nr 7/RZ/2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie warunków pobytu dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekê i wychowanie [...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/1/13 w sprawie przyjêcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekê i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastêpczej zawarte 25.01.2013 r. pomiêdzy Miastem Stołecznym Warszawa a Powiatem Słupskim [...] wiêcej>>

ANEKS NR 1/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. do porozumienia nr PZ/36/2012 w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE W SPRAWIE UMIESZCZENIA DZIECKA W RODZINIE ZASTÊPCZEJ ZWROTU WYDATKÓW PONOSZONYCH NA JEGO UTRZYMANIE zawarte w dniu 27 grudnia 2012r pomiêdzy Powiatem Inowrocławskim a Powiatem Słupskim [...] wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  366

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-13 14:54:48

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-13 14:41:35