Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
ul. Słoneczna 16e
76-200 Słupsk
Telefony: (59) 8420 730, (59) 8420 269, fax. (59) 8420 284
Strona BIP:
http://bip.zdp.slupsk.pl
e-mail: zdp@zdp.slupsk.pl, sekretariat@zdp.slupsk.pl

Obwód Nr 1 Słupsk (59) 8420 277
Obwód Nr 2 Główczyce tel/fax. (59) 8116 045


Dyrektor: Mariusz Ożarek

Nazwy prowadzonych rejestrów:

1. książka podawcza (elektroniczna)
2. rejestr skarg i wniosków
3. książka kontroli
4. rejestr upoważnieą i pełnomocnictw
5. rejestr umów
6. rejestr zarządzeą
7. rejestr upoważnieą do przetwarzania danych osobowych

Procedury załatwiania spraw:
Realizujemy zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki.


Sekcja Finansowa "II"
Główny Ksiêgowy: Małgorzata Tejc

Sekcja Administracji, Zaplecza Technicznego, Zatrudnienia, Płac i BHP "I"
Zatrudnienie i Kadry: Emilia Jóźwiak
Administracja i Zaplecze: Elżbieta Markowska
Sekretariat: Agata Zdanowska

Sekcja Utrzymania Dróg i Mostów "III"
Specjalista: Kamila Kwidziąska
Specjalista: Arlena Szymaniak
Stażystka: Joanna Wolaąska

Obwody Drogowe
Kierownik Obwodu Nr 1 w Słupsku Henryk Stasal
Kierownik Obwodu Nr 2 w Główczycach Tomasz Korkosiąski

TELEFONY KOMÓRKOWE SŁUŻBOWE

Dyrektor ZDP Słupsk - 668 188 491
Henryk Stasal - Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 - 602 552 229
Tomasz Korkosiąski - Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 - 600 812 524
Józef Mes - Obwód Drogowy Nr 1 - 606 369 840
Ryszard Cichowlas - Obwód Drogowy Nr 2 - 602 552 161
Kamila Kwidziąska - Sekcja Utrzymania Dróg i Mostów - 604 429 252
Arlena Szymaniak - 602 533 491

Załącznik:
Uchwała Nr XXXXI/241/2006 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Wersja do druku


Liczba odsłon:  7072

Treść wytworzył(a): Mariusz Ożarek Dyrektor ZDP Słupsk, 2009-11-17 14:46:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2009-11-20 10:49:32

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2009-11-20 10:49:02