Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
2020-08-27 15:05:05: Usuni?to dokument Jarzabek_2008_radny.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:04:58: Usuni?to dokument jarzabek2006.pdf - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:04:51: Usuni?to dokument Jank_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:04:46: Usuni?to dokument oswiadczenie_jjanicka.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:04:37: Usuni?to dokument Hoffman_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:04:27: Usuni?to dokument Hauza_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:04:20: Usuni?to dokument Hanuszewicz_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:04:15: Usuni?to dokument Graczyk_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:04:09: Usuni?to dokument Goralska_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:04:04: Usuni?to dokument Fafara_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:03:59: Usuni?to dokument E_Czyz_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:03:47: Usuni?to dokument Diakun_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:03:41: Usuni?to dokument Rokosz_2008z.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:03:34: Usuni?to dokument Nosko_2008z.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:03:29: Usuni?to dokument Jarzabek_2008z.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:03:19: Usuni?to dokument Chalubinski_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:03:10: Usuni?to dokument Badkowski_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:03:02: Usuni?to dokument Bialas_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:02:55: Usuni?to dokument Bereszynska_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:02:48: Usuni?to dokument Bednarska_2008.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:02:22: Usuni?to dokument bury2006.pdf - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:02:14: Usuni?to dokument oswiadczenie_Studzinski_05102010.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:02:05: Usuni?to dokument oswiadczenie_Rokosz_05102010.PDF - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:01:58: Usuni?to dokument kreft.pdf - Sebastian W?jcik
2020-08-27 15:01:51: Usuni?to dokument ziemianowicz.pdf - Sebastian W?jcik

<<< Poprzednie 25  Nastepne 25>>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  444009

Treść wprowadził(a):  Przemysław Madej, 2003-08-05 08:55:41