Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1438451
2013-02-15 15:02:56: Dodano blok o nazwie 2012 - Mirosław Górak
2013-02-15 15:02:43: Dodano stronê "2012" - Mirosław Górak
2013-02-15 15:02:43: Dodano podstronê o nazwie: 2012 - Mirosław Górak
2013-02-15 15:02:11: Zmieniono stronê "ARCHIWUM" - Mirosław Górak
2013-02-15 15:02:10: Zaakceptowano zmiany w bloku (archiwum) - Mirosław Górak
2013-02-15 15:02:07: Zmieniono dane bloku: (archiwum) - Mirosław Górak
2013-02-15 15:01:35: Zmieniono stronê "SERWIS ZBIORU AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO" - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:01:34: Zaakceptowano zmiany w bloku (SERWIS ZBIORU AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO) - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:01:32: Zmieniono dane bloku: (SERWIS ZBIORU AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO) - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:01:20: Zmieniono stronê "Zawiadomienia i Decyzje" - Mirosław Górak
2013-02-15 15:01:20: Zaakceptowano zmiany w bloku (Zawiadomienia i Decyzje) - Mirosław Górak
2013-02-15 15:01:17: Zmieniono dane bloku: (Zawiadomienia i Decyzje) - Mirosław Górak
2013-02-15 15:01:08: Zmieniono stronê "SERWIS MONITORA POLSKIEGO" - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:01:07: Zaakceptowano zmiany w bloku (SERWIS MONITORA POLSKIEGO) - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:01:05: Zmieniono dane bloku: (SERWIS MONITORA POLSKIEGO) - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:00:38: Zmieniono stronê "SERWIS DZIENNIKA USTAW" - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:00:38: Zaakceptowano zmiany w bloku (SERWIS DZIENNIKA USTAW) - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:00:36: Zmieniono dane bloku: (SERWIS DZIENNIKA USTAW) - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:00:20: Zmieniono stronê "Zawiadomienia i Decyzje" - Mirosław Górak
2013-02-15 15:00:20: Zaakceptowano zmiany w bloku (Zawiadomienia i Decyzje) - Mirosław Górak
2013-02-15 15:00:18: Zmieniono dane bloku: (Zawiadomienia i Decyzje) - Mirosław Górak
2013-02-15 15:00:13: Zmieniono stronê "SERWIS DZIENNIKA URZÊDOWEGO WOJ. POMORSKIEGO" - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:00:13: Zaakceptowano zmiany w bloku (SERWIS DZIENNIKA URZÊDOWEGO WOJ. POMORSKIEGO) - Sebastian Wójcik
2013-02-15 15:00:11: Zmieniono dane bloku: (SERWIS DZIENNIKA URZÊDOWEGO WOJ. POMORSKIEGO) - Sebastian Wójcik
2013-02-15 14:59:46: Zmieniono stronê "SERWIS DZIENNIKA URZÊDOWEGO WOJ. POMORSKIEGO" - Sebastian Wójcik

<<< Poprzednie 25  Nastepne 25>>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  411180

Treść wprowadził(a):  Przemysław Madej, 2003-08-05 08:55:41