Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440009

STOWARZYSZENIA w POWIECIE SŁUPSKIM

Gmina DAMNICA

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Damnie, Damno 42, 76-231 Damnica
 2. Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Inicjatyw Kulturalnych, Społecznych oraz Promocji Gminy Damnicy ⏞Drewniany KamieąâŹ, ul. Marii Konopnickiej 7, 76-231 Damnica
 3. Stowarzyszenie ⏞Promyk⏠w Damnicy, ul. Górna 8, 76-231 Damnica
 4. Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej "Damrol", ul. Górna 1, 76-231 Damnica
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Damnicy, ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica

Gmina DÊBNICA KASZUBSKA

 1. Stowarzyszenie Inicjatywa w Dobrej, Dobra 1, 77-166 Czarna Dąbrówka
 2. Stowarzyszenie Gogolewianki w Gogolewie, Gogolewo 40, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 3. Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Wsi ⏞Ogniwo⏠w Jaworach, Jawory 1, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dêbnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 5. Stowarzyszenie ⏞Speranda⏠w Niepoglêdziu, Niepoglêdzie 19, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 6. Pomorskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niepoglêdzie 19,76-248 Dêbnica Kaszubska
 7. Stowarzyszenie Producentów Truskawek ⏞Dobra Truskawka⏠w Dêbnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 8. Stowarzyszenie ⏞Pro Futuro⏠w Dêbnicy Kaszubskiej, ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 9. Stowarzyszenie ⏞Związek Stowarzyszeą Pomorska SieŚ Leader⏠w Krzyni, Krzynia 16, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dêbnica Kaszubska ⏞AvantiâŹ, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 11. Stowarzyszenie na Recz Rozwoju i Aktywizacji Społeczeąstwa "Empatia", ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 12. Stowarzyszenie na Rzecz Ludzie-Ludziom w Grabinie, Grabin 9B, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 13. Stowarzyszenie Inicjatywy Borzêcino, Borzêcino 3, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Dêbnicy Kaszubskiej, ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 15. Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Gogolewie ⏞Złote RunoâŹ, Gogolewo 19, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Bożêcinie, Borzêcino, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Dêbnicy Kaszubskiej, ul. Leśna, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 18. Ochotnicza Straż Pożarna w Gogolewie, Gogolewo,76-248 Dêbnica Kaszubska
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Podwilczynie, Podwilczyn, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 20. Ochotnicza Straż Pożarna w Podolu Małym, Podole Małe, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 21. Ochotnicza Straż Pożarna w Niepoglêdziu, Niepoglêdzie, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 22. Ochotnicza Straż Pożarna w Budowie, Budowo, 77-113 Budowo

Gmina GŁÓWCZYCE

 1. Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych, ul. Kościuszki 15, 76-220 Główczyce
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczypkowice, Szczypkowice 19, 76-220 Główczyce
 3. Stowarzyszenie Rodziny, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ⏞Lepsze JutroâŹ, ul. Kościuszki 15, 76-220 Główczyce
 4. Stowarzyszenie ⏞Ochronka⏠w Wykosowie, Wykosowo 33, 76-220 Główczyce
 5. Główczycki Ośrodek Wspierania Aktywności Lokalnej, ul. 22 Lipca 16, 76-220 Główczyce
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Główczycach, Główczyce 18, 76-220 Główczyce
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicy, Izbica, 76-220 Główczyce
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Pobłociu, Pobłocie, 76-220 Główczyce
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzynie, Gorzyno, 76-220 Główczyce
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Dargolezie, Dargoleza, 76-220 Główczyce

Miasto i Gmina KÊPICE

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ⏞Przyjazna DłoąâŹ, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kêpice
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kêpice w Kêpicach, ul. Buczka 1, 77-230 Kêpice
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Inicjatyw Kulturalnych i Promocji w Kêpicach, ul. Buczka 1, 77-230 Kêpice
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie, Warcino, 77-230 Kêpice
 5. Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych w Kêpicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kêpice
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Biesowicach, Biesowice, 77-230 Kêpice
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kêpicach, ul. Składowa 5, 77-230 Kêpice
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Mzdowie, Mzdowo, 77-230 Kêpice
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Barcinie, Barcino 39, 77-232 Barcino
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Miasta i Gminy Kêpice "Razem dla Kêpic" Kêpice ul. Buczka 1, 77-230 Kêpice

Gmina KOBYLNICA

 1. Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Główna 20, 76-251Kobylnica
 2. Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Świni Złotnickiej Pstrej ⏞Łaciata⏠w Komorczynie, Komorczyn, 76-251 Kobylnica
 3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ⏞Gmina 2010⏠w Kobylnicy, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
 4. Samopomocowe Stowarzyszenie Kobiet ⏞Wiejskie KlimatyâŹ, ul. Wodna 38, 76-251 Kobylnica
 5. Stowarzyszenie Zespołu Aktywnych Seniorów w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica
 6. Słupskie Stowarzyszenie ⏞Krav ⏓ MagaâŹ, ul. Malwowa 8, 76-251 Kobylnica
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji w Edukacji i Kulturze, ul. Prof. Poznaąskiego 1, 76-251 Kobylnica
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie, Kruszyna 11, 76-251 Kobylnica
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowie, Sierakowo, 76-251 Kobylnica
 10. Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzącej, Wrząca, 76-251 Kobylnica
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Sycewicach, Sycewice, ul. Pocztowa 1A, 76-251 Kobylnica
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubuniu, Lubuą 9/2, 76-251 Kobylnica
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Luleminie, Lulemino 17B, 76-251 Kobylnica

Gmina POTÊGOWO

 1. Stowarzyszenie Samorządowe Inicjatyw Lokalnych, ul. Szkolna 7/3, 76-230 Potêgowo
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Potêgowie, Potêgowo, 76-230 Potêgowo
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Łupawie, Łupawa, 76-230 Potêgowo
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszynku, Głuszynko, 76-230 Potêgowo

Gmina SŁUPSK

 1. Stowarzyszenie Agroturystyczne ⏞Pomorzanie i Kaszubi⏠w Strzelinie, Strzelino, 76-200 Słupsk 2
 2. Stowarzyszenie Tenisowe w Redêcinie, Redêcin 5, 76-206 Słupsk
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie, Redzikowo, 76-204 Słupsk 6
 4. Stowarzyszenie ⏞Agrointegracja Pomorze⏠w Jezierzycach, Jezierzyce 1, 76-219 Jezierzyce
 5. Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich ⏞Nowator⏠w Strzelinie, Strzelino 36A, 76-200 Słupsk
 6. Stowarzyszenie Wsi Krainy w Kratê w Krzemienicy, Krzemienica 4/4, 76-206 Słupsk 8
 7. Stowarzyszenie âŹDaŚ Szansê⏠we Wrześciu, Wrzeście, 76-200 Słupsk
 8. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej ⏞Stal⏠w Jezierzycach, Jezierzyce, 76-219 Jezierzyce
 9. Pomorskie Stowarzyszenie pilotów Wojskowych w Redzikowie, Redzikowo, 76-204 Słupsk 6
 10. Stowarzyszenie Wiejskie ⏞Wspólnie dla JezierzycâŹ, ul. Parkowa 3/11, 76-200 Słupsk
 11. Stowarzyszenie ⏞Straż Ochrony ZwierzątâŹ, ul. Dêbowa 1, 76-217 Siemianice
 12. Stowarzyszenie ⏞Zacisze⏠Lubuczewo, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk
 13. Stowarzyszenie ⏞Nasza Krêpa⏠Krêpa Słupska, Krêpa Słupska, ul. Słupska 7, 76-200 Słupsk
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach ⏞Edukacja na Miarê CzasuâŹ
  Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk
 15. Pomorskie Stowarzyszenie ⏞Nasze Środowisko⏠w Bruskowie Wielkim, Bruskowo Wielkie 33c, 76-206 Słupsk 8
 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Jezierzycach, Jezierzyce ul. Jana Pawła II 2, 76-200 Słupsk
 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiklinie, Wiklino, 76-200 Słupsk
 18. Ochotnicza Straż Pożarna w Kusowie, Kusowo, 76-200 Słupsk
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Włynkowie, Włynkowo, 76-200 Słupsk
 20. Ochotnicza Straż Pożarna w Swołowie, Swołowo 31, 76-200 Słupsk
 21. Ochotnicza Straż Pożarna w Gałêzinowie, Gałêzinowo, 76-200 Słupsk
 22. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelinie, Strzelino 36, 76-200 Słupsk
 23. Stowarzyszenie ⏞Jesteśmy Konsumentami⏠w Głobinie Głobino 60 C 76-200 Słupsk
 24. Stowarzyszenie Pomorska Grupa Odtwórstwa Historycznego w Strzelinku, Strzelinko 15 A,76-200 Słupsk


Gmina SMOŁDZINO

 1. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ⏞Razem Zrobimy Wiele⏠w Żelazie, Żelazo 7/2, 76-214 Smołdzino
 2. Stowarzyszenie ⏞Pomagamy Piotrowi⏠w Żelazie, Żelazo 15, 76-214 Smołdzino
 3. Stowarzyszenie Mieszkaąców Smołdziąskiego Lasu ⏞Wspólna SprawaâŹ, Smołdzino 3, 76-214 Smołdzino
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowiąskiego, Kluki 7, 76-214 Smołdzino
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 7A, 76-214 Smołdzino
 6. Stowarzyszenie ⏞Revecol Mons⏠w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 16, 76-214 Smołdzino
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec, ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Gardnie Wielkiej, Gardna Mała 29/1, 76-214 Smołdzino
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Łokciowym, Łokciowe, 76-214 Smołdzino
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 7A, 76-214 Smołdzino
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Sieciach, Siecie, 76-214 Smołdzino
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchocinie, Wierzchocino, 76-214 Smołdzino
 13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gardy Wielkiej i Okolic, Gardna Wielka ul. Mickiewicza 20 , 76-213 Gardna Wielka

Miasto USTKA


 1. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka" ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka
 2. Usteckie Forum Turystyczne ul. Wczasowa 25, 76-270 Ustka
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka "Patron" w Ustce ul. Grunwaldzka 39, 76-270 Ustka
 4. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji w Ustce ul. Marynarki Polskiej 85, 76-270 Ustka
 5. Towarzystwo Przyjaciół Ustki ul. Marynarki Polskiej 62A, 76-270 Ustka
 6. Stowarzyszenie Prywatnych Inicjatyw w Ustce ul. Kiliąskiego 4, 76-270 Ustka
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych, Niepełnosprawnych osób Starszych oraz Dzieci "Domino" ul. Westerplatte 5, 76-270 Ustka
 8. Niezależne Forum Samorządowe Ziemi Usteckiej ul. Grunwaldzka 24, 76-270 Ustka
 9. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinom Wiejskim i Patologicznym "Źródło" ul. Rybacka 4, 76-270 Ustka
 10. Stowarzyszenie "Pomocy Bene -Vita" ul. Dunina 24, 76-270 Ustka (posiada status organizacji pożytku publicznego)
 11. Stowarzyszenie Gastronomii i Handlu w Ustce ul. Dąbrowszczaków 1, 76-270 Ustka
 12. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przystaą" w Ustce ul. Darłowska 18, 76-270 Ustka
 13. Związek Rybaków Polskich ul. Norwida 13, 76-270 Ustka
 14. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ⏓ Żyj Kolorowo ul. Grunwaldzka 24, 76-270 Ustka (posiada status organizacji pożytku publicznego)
 15. Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka" ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
 16. Usteckie Towarzystwo Oświatowe w Ustce ul. Bursztynowa 12, 76-270 Ustka
 17. Stowarzyszenie "Stwardnienie Rozsiane Ustka ⏓ Tomek Jaworski" ul. Kopernika 16/28, 76-270 Ustka
 18. Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji ul. Grunwaldzka 41/31, 76-270 Ustka
 19. Stowarzyszenie Pedagogów i Przyjaciół Dzieci w Ustce ul. Słowackiego 29, 76-270 Ustka
 20. Stowarzyszenie Forum Kowalskie w Ustce ul. Kościelniaka 15/29, 76-270 Ustka
 21. Stowarzyszenie Życzliwych Ustce ul. Westerplatte 1, 76-270 Ustka
 22. Stowarzyszenie "Dolina Marszewa" ul. Walki Młodych 5/27, 76-270 Ustka
 23. Chrześcijaąskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział Terenowy w Ustce ul. Leśna 2, 76-270 Ustka
 24. Miêdzynarodowa Organizacja Soroptimist International ⏓ Klub w Słupsku ul. Bursztynowa 21, 76-270 Ustka
 25. Ochotnicza Straż Pożarna w Ustce ul. Darłowska 1a,76-270 Ustka
 26. Ustka Offroad Klub w Ustce
 27. Stowarzyszenie Transportu i Handlu ul. Bursztynowa 5, 76-270 Ustka
 28. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Sztuki Alternatywney Y Niezależney "QRZAYKA" ul. Wczasowa 5/19, 76-270 Ustka


Gmina USTKA


 1. Stowarzyszenie Turystyczne "Klif" Przewłoka, ul. Asnyka 2, 76-270 Ustka
 2. Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Rowach ul. Lipowa 10, 76-212 Rowy
 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przyjaciel" w Machowinku Machowinko 3, 76-270 Ustka
 4. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miejscowości Rowy "Bałtyckie Rowy" w Rowach ul. Bałtycka 10, 76-212 Rowy
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Demokracji ⏓ Stop Korupcji w Przewłoce Przewłoka 3, 76-270 Ustka
 6. Stowarzyszenie Psów Użytkowych "Balto" Pêplino 4, 76-270 Ustka
 7. Stowarzyszenie "Nowa Ustka" w Przewłoce ul. Słowackiego 7, 76-270 Ustka
 8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Razem ⏓ Wszystko" Machowino 53, 76-270 Ustka
 9. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Obszarów Morskich Charnowo 20A, 76-270 Ustka
 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym "Przystaą" w Niestkowie Niestkowo 1, 76-270 Ustka
 11. Gminny Klub Sportowy "Wybrzeże" w Objeździe Objazda 95, 76-211 Objazda
 12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pêplino, Pêplino 40,76-270 Ustka
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Duninowie Duninowo 28A, 76-270 Ustka
 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Objeździe Objazda 34A, 76-270 Ustka
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Pêplinie Pêplino 81, 76-270 Ustka
 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Rowach ul. Kościelna 3, 76-212 Rowy
 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Zaleskich Zaleskie 49, 76-270 Ustka
 18. Ochotnicza Straż Pożarna w Starkowie Starkowo 9B, 76-270 Ustka
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Możdżanowie Możdżanowo 22, 76-270 Ustka
 20. Stowarzyszenie dla Europy Zimowiska


Miasto Słupsk (wspólnie z powiatem)

 1. Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski" z siedzibą w Słupsku ul. Sienkiewicza 7/28, 76-200 Słupsk
 2. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - inspektorat w Słupsku ul. Jana Pawła II 1 pok. 220, 76-200 Słupsk


STOWARZYSZENIA ZWYKŁE


 1. Towarzystwo Pomocy Dzieciom "DAR SERCA" w Ustce ul. Brzozowa 2, 76-270 Ustka
 2. Wspólnota Mieszkaniowa "BARAK" w Lubuczewie Lubuczewo 5, 76-217 Żelkowo
 3. Stowarzyszenie Hodowców Zwierząt Futerkowych "LIS POLSKI" w Zajączkowie
 4. Stowarzyszenie "GABLUS - Fan Klub" w Dêbnicy Kaszubskiej ul. Polna 7, 76-248 Dêbnica Kaszubska
 5. Stowarzyszenie Budowy Wodociągów w Dêbinie
 6. Stowarzyszenie Obrony Mieszkaąca w Ustce
 7. Stowarzyszenie "Korpus Północ" w Ustce ul. Kopernika 13/8, 76-270 Ustka
 8. Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Sieci Kanalizacyjnej i Wodociągowej w Grabnie Ustka ul. Uroczysko 4B/3, 76-270 Ustka
 9. Osiedle Greenland w Ustce ul. Kopernika 19/20, 76-270 Ustka
 10. Stowarzyszenie "Na rzecz wszystkich istot" Duninówko
 11. Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka "Promyk Bursztynu" w Przewłoce ul. Słowackiego 7, 76-270 Ustka
 12. Stowarzyszenie "W obronie życia" w Bydlinie ul. Kasztanowa 5a, 76-200 Słupsk
 13. S.H.A.F.T Stowarzyszenie AIR SOFT USTKA ul. Kopernika 14/88, 76-270 Ustka
 14. Koło Gospodyą Wiejskich "Stokrotki" Łebieą - gm. Damnica Łebieą 27, 76-231 Damnica
 15. Stowarzyszenie "Aktywni" w Bobrownikach, Bobrowniki 37/1, 76-231 Damnica

FUNDACJE

 1. Fundacja Słupskie Skrzydła w Redzikowie Redzikowo-Lotnisko
 2. Fundacja Partnerstwa Dorzecze Słupi w Dêbnicy Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dêbnica Kaszubska


Ewidencja Stowarzyszeą Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Wersja do druku


Liczba odsłon:  9072

Treść wytworzył(a): Monika Zieleniewska - Wydział Organizacyjny, 2012-09-12 10:59:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-09-17 15:08:41

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-09-12 12:15:13