Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
Starostwo Powiatowe w Słupsku udostêpnia nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie i zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Słupski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne.
Akty te w postaci elektronicznej udostêpnione są do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzêdu poprzez urządzenie INFOBOX, znajdujące siê na parterze urzêdu..

Dzienniki Urzêdowe Województwa Pomorskiego oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Słupski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostêpnia siê również za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych, stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu.
Wniosek o udostêpnienie informacji publicznej

Wydawanie wydruków i udostêpnienie aktów na informatycznych nośnikach danych jest odpłatne, zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2013 Starosty Słupskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia ceny wydania aktu normatywnego lub innego atu prawnego oraz udostêpnienia informacji publicznej na informatycznym nośniku danych.
Zarządzeniem Nr 12/2013 Starosty Słupskiego z dnia 13 lutego 2013 roku


Serwis Dziennika Ustaw

Wersja do druku


Liczba odsłon:  977

Treść wytworzył(a): Ewa Czyż Kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, 2013-02-13 08:53:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2013-02-15 15:00:36

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-13 13:00:47